SEKRETARIAT SZKOLNY

Sekretarz Szkoły oraz referent prowadzą sekretariat szkolny, zajmują się sprawami dotyczącymi uczniów oraz nauczycieli, sprawami kadrowymi oraz archiwizacją dokumentacji szkolnej. 

Sekretariat czynny codziennie
od godz. 7:00 do 15:00 w środy od 7.00 do 15.30

w okresie feryjno – wakacyjnym w godz. 8:00 do 13:00

NUMERY KONT SZKOLNYCH:

WYNAJEM, LEGITYMACJE:

32 1160 2202 0000 0005 0764 8661
Millennium Bank