,, Zabawa sztuką”
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

“Bezpieczny przedszkolak”
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, celem projektu jest kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej, poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych oraz poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania, kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się w domu,
w przedszkolu i na placach zabaw.

“Czytające przedszkole”
w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom – projekt edukacyjny zachęcający rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich dorosłych
do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania dzieciom.

”Śniadanie Daje Moc”
program edukacyjny, podczas którego dzieci poznają cenne informacje
w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, a rodzice i opiekunowie zrozumieją rolę śniadania w diecie dziecka. Kolejnym,  ale równie ważnym celem programu jest przyczynienie się do zmniejszenia niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację i promocję zdrowego żywienia.

“Kolorowe Dni”
projekt edukacyjny, który ma uświadomić jak istotną rolę w życiu odgrywają kolory, które są nieodzownym czynnikiem wpływającym na nastrój, emocje, rozumienie świata. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia umożliwia zaś wychowywanie dzieci, wykształcenie w nich wrażliwości, poczucia estetyki i rozwijania kreatywności.

“Eko Eksperymentarium”
projekt uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności.