Realizowane programy i projekty

2023/2024

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Projekt ma na celu utrwalenie i przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.


*****

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
– “MATEMATYKA W ZABAWIE UKRYTA”

Głównym celem projektu jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w okolicznościach przyrody.

*****

PROJEKT EDUKACYJNY – “BLIŻEJ PIESKA”

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

*****

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT CZYTELNICZY – “GUZIK”

Projekt na ma celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci oraz rozwijanie pamięci i wyobraźni.

*****

ZABAWA SZTUKĄ

Celem projektu jest m. in. rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno oraz zainteresowanie światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki.

Grupa Wiewiórki zrealizowała zadanie 21- ekspresjonizm abstrakcyjny z Ogólnopolskiego Projektu: “Zabawa Sztuką”. Dzieci tworzyły swoje dzieła za pomocą wełny. Wszyscy bardzo się zaangażowali i stworzyli piękne dzieła.

Motylki zrealizowały zadanie 8 ,,Sztuka ulicy” z projektu: “Zabawa Sztuką”. Była super zabawa!

Pszczółki wykonały zadanie nr 18 z projektu: “Zabawa Sztuką ” pt. Monochromatyzm.
Tematem były żaby w stawie, ale niektórzy mieli inną wizję 😀

*****

GRAMY ZMYSŁAMI

Celem Ogólnopolskiego Projektu: “Gramy Zmysłami” jest m. in. wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci, rozbudzanie kreatywności, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw oraz tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

*****

CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLE


w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom – projekt edukacyjny zachęcający rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich dorosłych
do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania dzieciom.

*****

ŚNIADANIE DAJE MOC

Program kładzie nacisk na edukację i promocje zdrowego żywienia, wśród najmłodszych dzieci. 

*****

KOLOROWE DNI

projekt edukacyjny, który ma uświadomić jak istotną rolę w życiu odgrywają kolory, które są nieodzownym czynnikiem wpływającym na nastrój, emocje, rozumienie świata. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia umożliwia zaś wychowywanie dzieci, wykształcenie w nich wrażliwości, poczucia estetyki i rozwijania kreatywności.

*****

EKO EKSPERYMENTARIUM

projekt uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności.

*****

PROJEKT WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KATOWICACH PT. „WIRUSOOCHRONA”

Głównym celem projektu jest utrwalenie informacji dotyczących podstawowych zasad higieny oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.