,, Zabawa sztuką”
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

” Przedszkolak na scenie”
przedszkolny program edukacji teatralnej, którego celem jest wyrabianie wrażliwej i twórczej postawy dziecka oraz wyrabianie
tzw. kultury odbioru sztuki i odczuwania jej piękna.

Mały ratownik”
przedszkolny program dotyczący bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

“Bezpieczny przedszkolak”
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, celem projektu jest kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej, poznanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach przez pieszych oraz poznawanie skutków niewłaściwych zachowań i kształtowanie umiejętności ich przewidywania, kształtowanie nawyku bezpiecznego zachowania się w domu,
w przedszkolu i na placach zabaw.

“Czyściochowe przedszkole”
program edukacyjny zorganizowany przez firmę Rossmann, który ma na celu kształtowanie od najmłodszych lat dobrych nawyków higienicznych oraz ma pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków
do codziennego dbania o higienę.

“Czytające przedszkole”
w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom – projekt edukacyjny zachęcający rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich dorosłych
do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania dzieciom.

“Klub zdrowego przedszkolaka”
wojewódzki projekt edukacyjny mający na celu promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców oraz wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci. Projekt porusza następujące zagadnienia: prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych, promieniowanie słoneczne, rodzaje dymów oraz ich unikanie.

”Śniadanie Daje Moc”
program edukacyjny, podczas którego dzieci poznają cenne informacje
w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania, a rodzice i opiekunowie zrozumieją rolę śniadania w diecie dziecka. Kolejnym,  ale równie ważnym celem programu jest przyczynienie się do zmniejszenia niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację i promocję zdrowego żywienia.

“Kolorowe Dni”
projekt edukacyjny, który ma uświadomić jak istotną rolę w życiu odgrywają kolory, które są nieodzownym czynnikiem wpływającym na nastrój, emocje, rozumienie świata. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia umożliwia zaś wychowywanie dzieci, wykształcenie w nich wrażliwości, poczucia estetyki i rozwijania kreatywności.

“Ekspedycja w świat nauki” (“Pszczółki”)
projekt edukacyjny organizowany przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej mający integrować corocznie gliwickie grupy przedszkolne poprzez wspólne “wyprawy” w celu odkrywania i bliższego poznawania świata.