Realizowane programy i projekty

2022/2023

Ogólnopolski projekt edukacyjny – „Matematyka w zabawie ukryta”

Głównym celem projektu jest kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym w okolicznościach przyrody.

Projekt edukacyjny – „Bliżej Pieska”

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich.

Ogólnopolski projekt czytelniczy – „Guzik”

Projekt na ma celu promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci oraz rozwijanie pamięci i wyobraźni.

„Zabawa sztuką”

Celem projektu jest m. in. rozwijanie poczucia estetyki, wrażliwości na piękno oraz zainteresowanie światem przyrody poprzez wykorzystywanie dzieł sztuki.

Grupa Wiewiórki zrealizowała zadanie 21- ekspresjonizm abstrakcyjny z Ogólnopolskiego Projektu: „Zabawa Sztuką”. Dzieci tworzyły swoje dzieła za pomocą wełny. Wszyscy bardzo się zaangażowali i stworzyli piękne dzieła.

Motylki zrealizowały zadanie 8 ,,Sztuka ulicy” z projektu: „Zabawa Sztuką”. Była super zabawa!

Pszczółki wykonały zadanie nr 18 z projektu: „Zabawa Sztuką ” pt. Monochromatyzm. Tematem były żaby w stawie, ale niektórzy mieli inną wizję 😀

„Gramy zmysłami”

Celem Ogólnopolskiego Projektu: „Gramy Zmysłami” jest m. in. wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci, rozbudzanie kreatywności, stymulowanie wszystkich zmysłów w trakcie zabaw oraz tworzenie warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała.

Pszczółki zrealizowały kolejne zadanie: Zimowy pejzaż

*****
“Bezpieczny przedszkolak”
celem projektu jest kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej oraz kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placach zabaw.

*****

“Czytające przedszkole”
w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom – projekt edukacyjny zachęcający rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkich dorosłych
do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania dzieciom.

*****

”Śniadanie Daje Moc”
Program kładzie nacisk na edukację i promocje zdrowego żywienia, wśród najmłodszych dzieci. 

*****

“Kolorowe Dni”
projekt edukacyjny, który ma uświadomić jak istotną rolę w życiu odgrywają kolory, które są nieodzownym czynnikiem wpływającym na nastrój, emocje, rozumienie świata. Umiejętność zabawy kolorami i rozpoznawanie ich znaczenia umożliwia zaś wychowywanie dzieci, wykształcenie w nich wrażliwości, poczucia estetyki i rozwijania kreatywności.

*****

„Eko Eksperymentarium”
projekt uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności.

*****

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Gramy Zmysłami”

Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej

*****

Projekt Wojewódzkiej stacji sanitarno – epidemiologicznej w Katowicach pt. „Wirusoochrona”

Głównym celem projektu jest utrwalenie informacji dotyczących podstawowych zasad higieny oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.