*****


Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłosił ogólnopolski konkurs poświęcony rodzinie
 pt. „Rodzina. Mając siebie- mamy tak wiele”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki, prof. Przemysław Czarnek

Konkurs przeznaczony jest zarówno dla uczniów (od IV klasy SP do zakończenia szkoły ponadpodstawowej), jak i dla nauczycieli.

Termin nadsyłania prac upływa 24 czerwca br.
Dla laureatów przewidziano atrakcyjne, rodzinne nagrody.

Link do strony konkursowej:
https://zpe.gov.pl/a/rodzina-majac-siebie—mamy-tak-wiele—konkurs-dla-uczniow-i-nauczycieli/DSY0yXXQ3

*****

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas I-VIII do wzięcia udziału w kolejnej  – XIX edycji
Wojewódzkiego Konkursu  Poetyckiego dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 30 w Zabrzu.

Termin oddawania wierszy: 10 czerwca 2022r.
Koordynator szkolny – p. Barbara Fałek

REGULAMIN: DO POBRANIA

*****

REGULAMIN : DO POBRANIA

*****

Na zdjęciu nasza Zosia, uczennica klasy 8c
Autorka zdjęcia: Ketty Sho Photography

REGULAMIN: DO POBRANIA

*****

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
Ogólnopolskim Konkursie pt. „Dobry Obywatel”


Organizator: Centrum Analiz i Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, działające w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych, we współpracy z Centrum GovTech. 

Temat: Przygotowanie pracy przedstawiającej kreatywną interpretację hasła „Dobry Obywatel”. Technika wykonania jest dowolna.

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie i dostarczenie prac: Barbara Borkowska-Stachel

Termin: Prace należy dostarczyć do 25.05.2022 r.

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I szkoły podstawowej
 • uczniowie klas II szkoły podstawowej
 • uczniowie klas III szkoły podstawowej
 • dzieci oddziałów przedszkolnych (dzieci od 3- 6 lat )

Regulamin konkursu i zgody są do pobrania na stronie:

Dobry Obywatel – Dobry Obywatel – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

*****

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 
 II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MY KOCHAMY LAS, LAS KOCHA NAS” 
pod hasłem „Wiosna w lesie”.


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

Temat: Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej rośliny i zwierzęta  żyjące w naszych lasach w porze wiosennej.

Osoba odpowiedzialna za zgromadzenie i dostarczenie prac: Barbara Stasiak

Termin: Prace plastyczne należy dostarczyć do 16.05.2022r. 

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I szkoły podstawowej
 • uczniowie klas II szkoły podstawowej
 • uczniowie klas III szkoły podstawowej
 • dzieci oddziałów przedszkolnych (dzieci 6 letnie)

REGULAMIN: DO POBRANIA

*****

Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Barbara Augustyniak

WIĘCEJ INFORMACJI:
DO POBRANIA

*****

TYDZIEŃ MĄDRALI

Drodzy uczniowie, zapraszamy do udziału w Tygodniu Mądrali, podczas którego odbędą się konkursy z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, informatyki oraz biologii z elementami chemii.
W naszej szkole koordynatorami poszczególnych konkursów są:
język polski – p. Barbara Fałek
język angielski – p. Marcin Nowok
matematyka – p. Monika Kędzierska
informatyka – p. Katarzyna Grzesiczek
biologia z elementami chemii – p. Bożena Frej
Poniżej znajdują się regulaminy poszczególnych konkursów, a w nich wszystkie niezbędne zgody.
Zachęcamy do udziału.

Regulamin z języka polskiego:
DO POBRANIA
Regulamin z języka angielskiego:
DO POBRANIA
Regulamin z matematyki:
DO POBRANIA
Regulamin z informatyki:
DO POBRANIA
Regulamin z biologii i chemii:
DO POBRANIA

*****

REGULAMIN: DO POBRANIA

*****

REGULAMIN KONKURSU: DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 : DO POBRANIA

*****

Prace konkursowe należy wysyłać do dnia 30 kwietnia:
– uczniowie klas 1-3 do Pani Claudii Brymm na adres claudiabrymm@gmail.com
– uczniowie klas 4-8 do Pani Magdaleny Zygały na adres magdalenaz75@wp.pl

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz niezbędne zgody:
REGULAMIN KONKURSU: DO POBRANIA

*****

Prace konkursowe należy wysyłać do dnia 23 kwietnia:
– uczniowie klas 1-3 do Pani Claudii Brymm na adres claudiabrymm@gmail.com
– uczniowie klas 4-8 do Pani Magdaleny Zygały na adres magdalenaz75@wp.pl

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz niezbędne zgody:
REGULAMIN KONKURSU: DO POBRANIA

*****

KOORDYNATOREM KONKURSU JEST: p. Agnieszka Kupczyk

REGULAMIN KONKURSU: DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA: DO POBRANIA

*****

REGULAMIN:
DO POBRANIA

*****

*****

Konkurs plastyczno-literacki na plakat i rymowankę:
Zdrowo Jemy – Szybko Rośniemy!”

REGULAMIN

Szkoła Podstawowa nr 10 w Gliwicach zaprasza do udziału w corocznym konkursie promującym zdrowe odżywianie wśród uczniów szkół podstawowych.

Koordynatorem konkursu w Sp13 jest p. Małgorzata Bartosz.

Wszelkie zapytania oraz wykonane prace z kompletem dokumentów można składać do koordynatora SP13 do dnia 14 kwietnia.

ADRESAT:

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas drugich gliwickich szkół podstawowych.

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród dzieci
 • Popularyzacja wiedzy o zdrowym odżywianiu i jego wpływie na zdrowie
 • Rozwój świadomości zdrowotnej uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i kreatywności wśród uczniów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnicy konkursu przygotowują prace plastyczne w formacie A3 przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane)
 • Każda praca musi zawierać hasło dotyczące zdrowego odżywiania (w formie rymowanki)
 • Wychowawca klasy drugiej może przesłać maksymalnie trzy prace konkursowe!
 • Każda placówka może dostarczyć prace uczniów, osobiście lub na adres organizatora do dnia 15 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego)
 • Plakaty muszą być pracami autorskimi
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację ( strona internetowa szkoły, szkolny facebook) w celu promowania konkursu
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
 • Organizatorzy nie odsyłają prac
 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1)
 • Do każdej pracy należy dołączyć zgody opiekunów (załącznik nr 2 i 3)
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia, które zostaną przekazane osobiście do wyróżnionych placówek na wskazany przez placówkę adres.
 • Opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni e-mailowo.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

*****

KONKURSY XXIX „TYGODNIA ZIEMI”

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do udziału w konkursach XXI „Tygodnia Ziemi”.

Tegoroczny, XXIX „Tydzień Ziemi” realizowany będzie pod hasłem: „Mniej znaczy więcej”. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na konsumpcyjne i bezrefleksyjne postawy współczesnego człowieka. W centrum uwagi znajdzie się zatem kwestia betonowania miast, coraz większej wycinki lasów, marnowania żywności, zakupoholizm, spożywania nadmiernej ilości mięsa, a także naszego stosunku do otaczającej nas przestrzeni, zwierząt i ludzi. Czy potrafimy odpowiedzialnie korzystać z zasobów Planety, dbać o nią i ją chronić? Czy nasz stosunek do Ziemi wykracza poza spojrzenie konsumenta? Chcemy nie tylko diagnozować stan istniejący, ale również wskazywać różnorakie działania i możliwości w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, szczególnie te, w których każdy z nas może uczestniczyć.  

Zapraszając do udziału w konkursach XXIX „Tygodnia Ziemi” odwołujemy się do różnych zainteresowań i uzdolnień młodych ludzi, ale przede wszystkim do ich wrażliwości i otwartości na sprawy otaczającego nas świata.

Konkursy skierowane są do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego.

Wykaz konkursów XXIX „Tygodnia Ziemi”:

 • Konkurs na plakat XXIX „Tygodnia Ziemi” (klasy VII-VIII szkół podstawowych i szkoły średnie);
 • Konkurs poetycki: „Chciałbym jeszcze więcej ptaków, drzew z ptakami” (wszystkie typy szkół);
 • Konkurs fotograficzny: „Tu zaszła zmiana” (wszystkie typy szkół);
 • Konkurs plastyczny: „Opowiedzcie sami jak zwyciężyć ze śmieciami” (przedszkola);
 • Konkurs plastyczny na Projekt znaczka pocztowego (klasy VII-VIII szkół podstawowych i szkoły średnie);
 • Konkurs na mema „Jestem eko” (wszystkie typy szkół);

Prace, zgodnie z wymogami ujętymi w regulaminie konkursów, należy przekazać koordynatorowi konkursu p. Iwonie Długosz do 6.04.2022 roku.

Termin ogłoszenia wyników: 15.04 – 20.04.2022 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: https://muzeumgornictwa.pl/powietrze-nad-slaskiem/xxviii-tydzien-ziemi-2

*****

VII WOJEWÓDZKI KONKURS Z ZAKRESU TECHNIKI SPRWNE RĘCE- MĄDRA GŁOWA PT. „KWIATY Z PAPIERU”

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • uczniowie klas 4-8
 • konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wykonanie bukietów, pojedynczych kwiatów oraz kompozycji kwiatowych, które mogą być umieszczone w koszyczkach, doniczkach itp.
 • prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem takich materiałów jak bibuła, krepina, papier kolorowy, druciki itp.
 • oceniane będą tylko prace robione indywidualnie
 • do prac należy dołączyć metryczkęwydrukowaną komputerowo, zawierającą następujące dane:
  • imię i nazwisko dziecka
  • wiek dziecka
  • klasa
  • dokładny adres placówki, telefon, e-mail
  • imię i nazwisko opiekuna

Prace należy oddać do dnia 25.03.2022 roku do Pani P. Grabani – sala nr.19

*****


KONKURS „CHCĘ BYĆ EKSPERTEM, FACHOWCEM, SPECJALISTĄ”

Śląski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Chcę być ekspertem, fachowcem, specjalistą”. 
Celem Konkursu jest przede wszystkim promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych oraz inspirowanie ich do poznania ciekawych zawodów, zapoznanie z aktualną klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego oraz z ofertą szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie. Konkurs umożliwia uczestnikom zaprezentowania talentu artystycznego oraz wykorzystanie techniki komiksu do przedstawiania w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu.

Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: I uczniowie klas 4-6, II uczniowie klas 7-8.
Prace  w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym można przekazać koordynatorowi konkursu p. Agnieszce Wiktorczyk – Żuraw do dnia 30.03.2022 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 25.05.2022 roku.

Regulamin konkursu wraz ze zgodą na udział dostępny jest na stronie:
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/chce-byc-ekspertem-fachowcem-specjalista-konkurs-na-komiks-dla-uczniow-klas-IV-VIII-szkol-podstawowych/

*****

KONKURS HISTORYCZNY „WOŁYŃ – PAMIĘĆ POKOLEŃ”

Organizatorzy Konkursu „Wołyń – Pamięć Pokoleń” zapraszają wszystkich chętnych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, harcerzy i członków innych organizacji młodzieżowych
z województwa śląskiego i dolnośląskiego do wzięcia udziału w ww. konkursie. Honorowy patronat nad Konkursem objął Minister Edukacji i Nauki, patronat naukowy nad wydarzeniem sprawuje Instytut Pamięci Narodowej.
Konkurs jest premiowany dodatkowymi punktami na świadectwie.
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie pracy literackiej w jednej z wybranych kategorii. Prace należy nadsyłać do 31 marca 2022 r.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pan Michał Łenczyk.
Szczegółowe informacje dotyczące terminarza oraz kategorii konkursowych, a także wszystkie niezbędne zgody znajdują się w załączonym regulaminie.


REGULAMIN

Poniżej podajemy link do strony internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty z informacją o wprowadzonych zmianach w regulaminie.
https://kuratorium.katowice.pl/index.php/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/inne-konkursy-i-turnieje/uwaga-zmiany-w-regulaminie-konkursu-historycznego-wolyn-pamiec-pokolen/

*****

KONKURS „MÓJ ŚWIĘTY PATRON”

REGULAMIN KONKURSU RELIGIJNO-PLASTYCZNEGO  „ MÓJ ŚWIĘTY PATRON”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Mój święty patron” i jest zwany dalej: ”Konkursem”.

2.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Bochenek Gliwice ul. Elsnera 25.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 07.03.2022 do 25.03.2022.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-13 lat.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach klasy 1-3 oraz 4-6.

3. Zadaniem uczestników Konkursu będzie  narysowanie plakatu  wskazującego na ważne zdaniem  dziecka cechy – charyzmaty świętego patrona, którego imię (może być drugie) dziecko nosi.

III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy mogą zgłosić do Konkursu jedną pracę,  do której należy dołączyć informację                                z następującymi danymi autora/ autorów:

Imię, nazwisko, wiek uczestnika/klasa, nazwa szkoły, adres e-mail szkoły  oraz  krótka informacja o tym, jakie cechy charyzmatu świętego/błogosławionego ukazuje (załącznik poniżej).

Załącznik z danymi

Zgoda na udział w konkursie

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora .

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora.

5. Prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście w terminie do dnia 25.03.2022.                    na adres: Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Bochenek Gliwice ul. Elsnera 25.

6. Prace złożone po wskazanym terminie nie będą brały udziału w Konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

7. Za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu Organizator nie  ponosi odpowiedzialności.

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. Po zakończeniu Konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: nauczyciele i katecheci.

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne  ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.03.2022.
 • O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z punktem  III.4  regulaminu przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich do wykonanej pracy na Organizatora.

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach, w lokalnej prasie i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

3. Zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły.

2. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, albo niepodanie ich spowoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

*****

 KONKURS „BUDUJ Z LEGO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Buduj z lego i jest zwany dalej: ”Konkursem”

2.Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. K. Bochenek Gliwice ul. Elsnera 25

3. Konkurs zostanie przeprowadzony  18.03.2022 w godzinach od 12:45 do 13:45 w sali nr  12

4.Osoby zainteresowane udziałem  w konkursie zgłaszają swoją kandydaturę do pani Katarzyny Sąkol oraz pani Katarzyny Mitas do dnia 03.03.2022.

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie kl. I-III.

2. Zadaniem dla uczestników Konkursu będzie samodzielne ułożenie (bez instrukcji) budowli z klocków lego. Każdy z uczestników konkursu przynosi swój zestaw klocków ( do 100 szt ). Czas trwania konkursu to 1 godzina zegarowa.

III.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną budowlę,  do której należy dołączyć informację wypełnioną przez rodzica  z następującymi danymi autora; Imię, nazwisko, wiek uczestnika (załącznik poniżej).

Załącznik z danymi

2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

IV.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzić będą: p. Anna Płaczkowska – Stich i p. Grzegorz Głowacki.

2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.

V. PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez Organizatora prac do fotografii tych prac, umieszczania w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, prezentowania oryginalnych prac publicznie w ramach działalności organizatora.

2.Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO.

*****

*****

DO POBRANIA:
REGULAMIN
ZGODA NA UDZIAŁ

*****

MYŚLĘ, WIĘC CZYTAM!

Koordynatorem konkursu jest Pani Anna Soroka – Gądzik.
Poniżej znajdują się dokładne zasady konkursu:
ZASADY

*****

NIE PISZĘ DO SZUFLADY

Zapraszamy do udziału w XVIII Międzyszkolnym  Konkursie Literackim  „Nie piszę do szuflady”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich.

W konkursie mogą brać udział uczniowie siódmej i ósmej klasy kierowani przez nauczyciela prowadzącego. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedłożenie maksymalnie dwóch wierszy (każdego w pięciu egzemplarzach) lub pięciu egzemplarzy prozy (epiki lub tekstu dramatycznego;  może być wybrany fragment) o objętości do trzech stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza).Termin nadesłania prac: 31 marca 2022r.

Koordynator szkolny:  p. Barbara Fałek

Regulamin konkursu: REGULAMIN

*****

POWIATOWY KONKURS
RECYTATORSKO-LITERACKI

Nagrania można wysyłać do szkolnego koordynatora konkursu Pana Marcina Nowoka na adres marcinnowok@interia.pl.
Poniżej znajduje się regulamin oraz karta zgłoszenia do konkursu:
REGULAMIN

*****

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Pani Sylwia Szczęsna-Kogutowicz.

*****

KONKURS „LITERACKA ZIMÓWKA”


Regulamin: https://pmdk.bedzin.pl/wp-content/uploads/2021/12/Literacka-Zimowka1.pdf
Karta zgłoszenia: https://pmdk.bedzin.pl/wp-content/uploads/2021/12/karta-zgloszenia-2.pdf

*****

OGÓLNOPOLSKI KONKURSPLASTYCZNY DLA DZIECI
”IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ
–EDYCJA IV”

REGULAMIN KONKURSU
DO POBRANIA

****

Konkurs Plastyczno-Językowy
„In der Märchenwelt der Brüder Grimm”

Drodzy Uczniowie,

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w VII edycji Konkursu Plastyczno-Językowego „In der Märchenwelt der Brüder Grimm”. Konkurs jest organizowany we współpracy z Goethe-Institut w Krakowie.
Co trzeba zrobić , aby wziąć udział? To bardzo proste! Należy napisać własną opowieść z dowolnie wybranymi bohaterami z baśni braci Grimm, dziejącą się we współczesnych czasach i przedstawić ją w formie krótkiego komiksu (w języku niemieckim).

Termin przekazywania prac nauczycielom języka niemieckiego to: 28 stycznia 2022 Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Ogłoszenie wyników: marzec 2022

Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.


Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie: 

https://www.womczest.edu.pl/new/vii-edycja-konkursu-plastyczno-jezykowego-in-der-marchenwelt-der-bruder-grimm/  

Do pracy należy załączyć odpowiednią dokumentację dostępną pod podanym wyżej linkiem:

– zgodę na przetwarzanie danych ucznia

– oświadczenie autorskie

Powyższe dokumenty powinny być wraz z pracą spakowane do koperty A4, której nie zaklejamy, aby nauczyciel mógł dodać pozostałe dokumenty.

WAŻNE: Należy zapoznać się z zasadami wykonania pracy zawartymi w regulaminie.

****

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„GWIAZDA BETLEJEMSKA”

DO POBRANIA

*****

NIE PAL PRZED SOBĄ MOSTÓW

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, klasy IV-VIII, do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym i literackim organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach.
Pracę należy złożyć do 16.12.2021 u pedagoga szkolnego (sala nr 3). 

Regulaminy konkursów:

KONKURS PLASTYCZNY: DO POBRANIA

KONKURS LITERACKI : DO POBRANIA

****

****

KONKURS NA KARTKĘ DLA
KSIĘŻNEJ KATE

*****

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

 – przedszkola

 – klasy I – III SP

 – klasy IV – VIII SP

 2. Prace należy składać do koordynatorów konkursu:
Barbary Augustyniak z Oddziałów Przedszkolnych  do dnia 14 grudnia 2021.
Angeliki Piesty (Szkoła Podstawowa, sala nr 17) do dnia 15 grudnia 2021

 3. Prace opisane czytelnie (komputerowo lub drukowanymi literami) powinny zawierać:  imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę (wiek)  nazwę placówki, adres, telefon  imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

 4. Kryteria oceny prac:  pomysłowość  estetyka i wkład pracy  wrażenie ogólne

 5. Prace zostaną wyeksponowane w szkole, a udział konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 6. O wynikach konkursu placówki zostaną poinformowane telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy. 

                                                              

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko dziecka/ ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015r.poz.2135)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię nazwisko- podpis rodzica / opiekuna prawnego/ data

*****


Konkurs pięknego czytania!

Utwórz nagranie video (do 2 minut), które weźmie udział w konkursie na najładniej czytających uczniów w SP 13! Nagrywamy czytanie wybranego utworu (lub fragmentu) spośród znajdujących się tu: wolnelektury.pl

Finaliści szkolnego etapu wejdą do konkursu ogłoszonego przez gliwicką Poradnię Pedagogiczno – Psychologiczną.

Zainteresowanych prosimy o kontakt (np. przez dziennik) z naucz. Ewą Gnat.
Nagrania przyjmujemy do 26 listopada

*****

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ:
p. Angelika Piesta – kl. 1-3
p. Barbara Fałek – kl. 4-8

*****

Konkurs  dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2021.

W związku ze zbliżającym się Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada, ustanowionym uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 7 listopada 2014 r. dla upamiętnienia 25. rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji o prawach dziecka, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem” jest Biuro Rzecznika Praw Dziecka Fundatorem nagród jest Organizator.

. Konkurs skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Format i  technika pracy dowolna.

. Komisja oceni szczegółowo wybrane  prace na podstawie następujących kryteriów;

 -atrakcyjność graficzna pracy plastycznej,

 -powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka,

-oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy .

Konkurs  podzielony jest na dwie kategorie wiekowe I-IV klasy oraz od  V-VIII.

Prace konkursowe będą zbierane do 13 grudnia 2021 w sali nr. 12 przez panią Katarzynę Sąkol, prace muszą być podpisane, oraz zawierać informację do której kategorii  wiekowej się kwalifikują.

Ze Szkoły Podstawowej nr 13 zostanie wyłonione 6 prac, po trzy prace dla każdej kategorii wiekowej.

*****

Konkurs z języka niemieckiego

„Alle Jahre wieder”

 1. Uczestnikami konkursu są dzieci przedszkolne i uczniowie klas Szkół Podstawowych.
 2. Termin konkursu: 

09.12.2021 r. godz. 9.00 – klasy  0 – 3

10.12.2021r. godz. 9.00- klasy    4 – 8

Występy odbędą się o określonych godzinach dla każdej ze szkół, o których koordynatorzy poinformują telefonicznie.

Powyższe terminy obowiązują w przypadku konkursu w formie stacjonarnej.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej (nauka zdalna) uczestnicy zobowiązani są do nagrania i przesłania wykonanej piosenki w formie video, umożliwiającej sprawdzenie wiarygodności występu.

 •  Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach, ul. Płocka 16.
 • Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • dzieci przedszkolne,
 • uczniowie klas 1 – 3,
 • uczniowie klas 4 – 8.
 • Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jeden utwór w języku niemieckim (kolędę lub piosenkę bożonarodzeniową). Jedna placówka może przesłać maksymalnie trzy zgłoszenia. Prezentacja utworu nie powinna przekraczać 5 minutAkompaniament może być wykonywany przez uczestnika lub osobę towarzyszącą. Nie akceptuje się techniki playbacku. Nagrany plik video powinien spełniać następujące wymagania:
 • format pliku – mp4
 • nazwa pliku opatrzona imieniem i nazwiskiem uczestnika lub nazwą zespołu, kategorią wiekową oraz nazwą placówki (przykład: ISKIERKI_1-3_SP17)
 • Jury oceniać będzie:
 • poziom warsztatu muzycznego,
 • wymowę, poprawność językową i artykulację,
 • ogólny wyraz artystyczny, w tym sposób prezentacji utworu.
 • Zgłoszenia należy przesyłać do 30.11.2021 r. na adres organizatorów, tylko i wyłącznie według wzoru karty zgłoszenia dołączonego do regulaminu

         Konkurs plastyczny

„Zasady Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”
dla uczniów szkół podstawowych z klas I – III.

Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Gliwice, został on ogłoszony w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach, który przypada 3 grudnia 2021 r.

            Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej pt. „Zasady Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”.

            Pracę plastyczną można wykonać dowolną techniką, ale ma to być praca „płaska”. Przyjmowane są tylko prace przygotowane indywidualnie, przez jednego ucznia. Prace zespołowe nie będą brane pod uwagę przy zgłoszeniu do Konkursu. Spośród wszystkich prac komisja, składająca się z nauczycieli naszej szkoły, wyłoni maksymalnie 10, które zostaną zgłoszone do Konkursu. Niespełnienie powyższych wymogów będzie skutkowało odrzuceniem pracy bez  dodatkowego poinformowania Zgłaszającego.

            Prace plastyczne należy dostarczyć wychowawcy klasy lub pedagogowi do 10 listopada 2021r.

                                                                                        Życzymy powodzenia:)

****

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w ramach Kampanii „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” organizuje KONKURS PLASTYCZNY o nazwie:

„PRZEMOC NIE JEST ROZWIĄZANIEM!”

 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
 2. temat pracy konkursowej – prace mogą przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem tematyki;
 3. rozmiar – praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (297 x 420 mm)
 4. forma i technika – technika płaska, wykonanie: farby, pastele, kredki,
 5. praca powinna być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
 6.  
 7. Konkurs plastyczny ma na celu propagować ideę przeciwdziałania przemocy i afirmować prawidłowe zachowania społeczne oparte na wzajemnym szacunku i życzliwości, zatem praca konkursowa nie powinna przedstawiać aktów przemocy.
 • Kategorie wiekowe:
  • klasy I – III szkoły podstawowej,
  • klasy IV – VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej.
 • Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1
 • Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku  Pani Małgorzacie Sobaszek.
 • Przy składaniu prac należy przynieść trzy wypełnione załączniki przez opiekuna prawnego.

ZAŁĄCZNIKI: DO POBRANIA

****

ZAPRASZAMY NA WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

pt. „Znam swój kraj – Czar polskich miast i wsi” dla uczniów klas 0-III

1. Cele konkursu

– kształtowanie patriotyzmu i tożsamości kulturowej dzieci,  

– inspirowanie dzieci do podejmowania działań kreatywnych,

– integracja środowisk nauczycieli i uczniów wokół idei patriotyzmu,

– rozwijanie i promowanie talentów plastycznych.

2. Przedmiotem konkursu są prace uczniów przygotowane w 2 kategoriach:            uczniowie klas 0 – I 

uczniowie klas II – III

3. Technika realizacji dowolna:rysunek, malarstwo, wycinanki, techniki mieszane, własne.

4. Format: A3

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora pracy oraz nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca (metryczkę prosimy zamieścić z tyłu pracy).

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

7. Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu (Barbary Borkowskiej – Stachel – nauczyciel wychowania przedszkolnego) do dnia 19.11.2021 r.  

OŚWIADCZENIE

1. Wyrażam zgodę na uczestnictwo ………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, klasa) w konkursie „Czas polskich miast i wsi”, na zasadach określonych w Regulaminie ww. konkursu, w szczególności do udostępniania jego danych osobowych i publikacji wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji celu ww. konkursu.

2. Upoważniam Szkołę …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa szkoły) do przekazania pracy konkursowej Organizatorowi konkursu.

3. Znam i akceptuję postanowienia Regulaminu konkursu.

4. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych …………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko ucznia) wyłącznie do potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2015 r. poz. 2135).

5. Oświadczam, że osoby utrwalone w materiale zgłoszonym w pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.

………………………………………………………… …………………………

Imię i nazwisko – podpis rodzica /opiekuna prawnego/ data

****

„DACHL – Lapbook„ – I Wojewódzki Konkurs Językowy w Katowicach

Więcej informacji: DO POBRANIA****

Międzyszkolny konkurs literacko – plastyczny:   „Kto powiedział, że jesień jest smutna?”

I  Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowań literackich i plastycznych wśród dzieci,
 • Rozwijanie wyobraźni,
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej,
 • Promowanie aktywnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

II Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 w Gliwicach, ul. Okrzei 16.

III  Regulamin:

 1. Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów kl. IV – VIII SP.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie krótkiego wiersza przedstawiającego uroki jesieni,
 3. Utwór konkursowy powinien się składać z 8-20 wersów,
 4. Do tekstu napisanego na komputerze czcionką Times New Roman 14, interlinia 1,5, należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr1 ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Prace bez tych informacji nie będą oceniane,
 5. Prace uczniów oceni specjalnie powołane jury w dwóch kategoriach: IV–VI                          i VII –VIII,
 6. Konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów kl. I – VIII SP.
 7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej uroki jesieni,
 8. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie tylko jedną pracę,
 9. Format pracy A4,
 10. Technika dowolna (płaska),
 11. Do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę informacyjną (załącznik nr 1 ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Prace bez tych informacji nie będą oceniane,
 12. Prace uczniów oceni specjalnie powołane jury w dwóch kategoriach: I – IV                 i V –VIII,
 13. Prace należy dostarczyć do koordynatora konkursu Katarzyny Mitas (wychowawca kl.2c)  do dnia  03.11.2020r.

IV  Postanowienia ogólne:

 1. Jury powołane przez organizatora przyzna 3 miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
 2. Prace oceniane będą pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości artystycznych                 i językowych.
 3. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły dn. 22.11.2020.
 5. Nagrody zostaną dostarczone do sekretariatów szkół laureatów w terminie do 13.12..2020.                

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych.

DO POBRANIA: Zgoda na przetwarzanie danych*****

****

Wszystkich uczniów, którzy chcieli by wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela matematyki. Zakres wiedzy wymagany na konkursie obejmuje całą podstawę programową z matematyki.


****

Wszystkich uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” zapraszamy do kontaktu z Panem Michałem Łenczykiem.