****

Wszystkich uczniów, którzy chcieli by wziąć udział w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów prosimy o zgłoszenie się do swojego nauczyciela matematyki. Zakres wiedzy wymagany na konkursie obejmuje całą podstawę programową z matematyki.


****

Wszystkich uczniów, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” zapraszamy do kontaktu z Panem Michałem Łenczykiem.