Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023 /2024:

Informujemy, że ze względu na trwającą budowę nowego budynku dla oddziałów przedszkolnych prowadzimy obecnie 3 oddziały przedszkolne. Mieszczą się one w budynku środkowym, posiłki są i będą w kolejnym roku szkolnym przygotowywane przez firmę zewnętrzną – catering.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE ORAZ TERMINY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 23/24

Zapisy na dyżur wakacyjny na lipiec 2023 r

W pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach  przyjmowane są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek  w Gliwicach.

Rodzice pobierają kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni składają osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach w terminie: od 10.05.2023 r do 24.05.2023.

Jeśli na dzień 25.05.2023 r. w oddziałach przedszkolnych będą wolne miejsca, rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do innych przedszkoli miejskich w Gliwicach będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny do oddziałów przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach. Zapisy dzieci spoza oddziałów przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach odbędą się w terminie od 26.05.2023 r. do 09.06.2023r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do innego przedszkola pobierają kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach lub w sekretariacie szkoły. Karta zgłoszenia musi być opieczętowana pieczęcią przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełnioną kartę rodzice/prawni opiekunowie  składają osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach.

O kolejności  przyjęcia dzieci z innych przedszkoli miejskich na dyżur wakacyjny będzie decydowała kolejność zgłoszeń – data złożenia karty zgłoszenia.

Podczas składania karty zgłoszenia rodzic/opiekun prawny otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka na dyżur lipcowy.

W karcie zgłoszenia Rodzic/prawny opiekun deklaruje dzienny czas pobytu dziecka  w przedszkolu oraz jakie posiłki będzie spożywało.  Nie ma możliwości przynoszenia swoich posiłków do przedszkola.

Kwoty posiłków : śniadanie + obiad = 12 zł,    podwieczorek + 2 zł,    dieta + 2 zł

Na podstawie w/w zostanie obliczona opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. 

Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur będzie uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie do dnia 27 czerwca 2023 r. O wysokości opłat poinformuje intendent drogą elektroniczną do dnia 17 czerwca 2023 r.

Karta zgłoszenia