Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022 /2023:

Informujemy, że ze względu na planowaną budowę nowego budynku dla oddziałów przedszkolnych na miejscu obecnego w przyszłym roku szkolnym 22/23 będziemy prowadzić 3 oddziały przedszkolne. Będą się one mieścić w budynku środkowym, posiłki będą przygotowywane przez firmę zewnętrzną – catering.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GLIWICE ORAZ TERMINY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 22/23

Dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych 2021/2022:

Organ Prowadzący szkołę zatwierdził przerwę w pracy przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem oddziały przedszkolne w naszej szkole nie będą czynne w lipcu i sierpniu.

Zapisy dzieci na pobyt w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w okresie wakacyjnym odbywają się odrębnie w każdej placówce.

HARMONOGRAM PRZERW _ POBIERZ