Zapisy na dyżur wakacyjny dotyczą okresu: 01.08.2021 – 31.08.2021 r

W pierwszej kolejności na dyżur wakacyjny do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach  przyjmowane są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach.

Rodzice pobierają kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia rodzice/opiekunowie prawni składają osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach w terminie: od 24.05.2021 r do 31.05.2021.

Jeśli na dzień 01.06.2021 r. w oddziałach przedszkolnych będą wolne miejsca, rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do innych przedszkoli miejskich w Gliwicach będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny do oddziałów przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach . Zapisy dzieci spoza oddziałów przy Szkole Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach odbędą się w terminie od 01.06.2021 r. do18.06.2021 r.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do innego przedszkola pobierają kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach lub w sekretariacie szkoły. Karta zgłoszenia musi być opieczętowana pieczęcią przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko. Wypełnioną kartę rodzice/prawni opiekunowie  składają osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach.

O kolejności  przyjęcia dzieci z innych przedszkoli miejskich na dyżur wakacyjny będzie decydowała kolejność zgłoszeń – data złożenia karty zgłoszenia.

Podczas składania karty zgłoszenia rodzic/opiekun prawny otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka na dyżur sierpniowy.

Razem z kartą zgłoszenia Rodzic/prawny opiekun oddaje Harmonogram planowanego korzystania dziecka z pobytu w przedszkolu, na podstawie którego zostanie obliczona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

Warunkiem uczęszczania dziecka na dyżur będzie uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie do dnia 20 lipca 2021 r. O wysokości opłat poinformuje intendent drogą elektroniczną do dnia 10 lipca 2021 r.

Karta Zgłoszenia – pobierz

Harmonogram planowanego korzystania dziecka z pobytu w przedszkolu – pobierz

Harmonogram PRZERW w pracy gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego w okresie wakacji 2021

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021 /2022 :

KRYTERIA NABORU