DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 
IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH

Dyrektor Szkoły

Mariola Bucher

Przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor ds. nadzoru pedagogicznego 

Anna Milka

Przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wicedyrektor ds. organizacji pracy nauczycieli

Urszula Foit

Przyjmuje strony po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym