PLAN DNIA

GODZINAORGANIZACJA DNIA
6.30 – 8.00Schodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza i stymulacyjna
8.00 – 8.15Czynności porządkowe po zajęciach porannych, czynności higieniczne i samoobsługowe; ćwiczenia poranne; przygotowanie do śniadania
8.15 – 8:45Śniadanie
8:40 – 11.30zajęcia edukacyjne z całą grupą prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju ( długość zajęć dostosowana odpowiednio do wieku dzieci) , przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym (język angielski) pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy, poznawanie różnych środowisk przyrodniczych, 
11:30 – 11.50czynności higieniczne 
11.50 – 12.30Obiad
12.30 – 13.00Relaks, zabawy tematyczne i swobodne dzieci
13.00 – 16:30Słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy w sali lub na powietrzu, gry i zabawy dydaktyczne.