rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 nasze 4 i 5 – letnie Wiewiórki wspólnie zdobywają nowe umiejętności.
Dzieci 5 – letnie wspierają na wielu płaszczyznach młodszych o rok kolegów i dzięki temu wszyscy uczą się współpracy w codziennych sytuacjach. Wiewiórki chętnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do wieku. Zgodnie podejmują zabawy tematyczne, które rozwijają dziecięcą wyobraźnię i uczą ról społecznych, aktywnie inicjują i biorą udział w zabawach ruchowych organizowanych w sali przedszkolnej oraz na podwórku. Grupa rozwija i nabywa kolejne umiejętności, które są niezbędne do uczestnictwa w życiu społeczno – kulturalnym. Na zajęciach języka angielskiego poznają nowe słówka, słuchają opowiadań i uczą się piosenek. Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. Wiewiórki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice.