rok szkolny 2020/2021

Nasza grupa Wiewióreczek liczy 25 dzieci w wieku 5 lat. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą zajęciach oraz zabawach dowolnych, a także organizowanych przez nauczycielki. Jesteśmy już starszakami, więc przygotowujemy się systematycznie do roli ucznia. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw, jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań.
Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami lub pobytem na placu zabaw, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości
i umiejętności. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają swoją wiedzę , rozwijają umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Z uśmiechem na twarzach i wiarą we własne możliwości z łatwością sprostają wszystkim wyzwaniom, a pobyt w przedszkolu będzie dla nich czasem przyjemności i wszechstronnego rozwoju.