rok szkolny 2019/2020

Jest to jedyna grupa naszego przedszkola, która swoją salę ma w budynku szkoły. 
6 – letnie Pszczółki są najstarszą grupą, która w roku szkolnym 2019/2020 przygotowuje się do pierwszej klasy. Dzięki obcowaniu z uczniami klas I-III dzieci stopniowo poznają zasady, jakie panują w szkole, oswajają się z budynkiem, starszymi kolegami oraz gronem pedagogicznym szkoły, do której w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać. Pszczółki zajmują jedną, pięknie wyremontowaną i wyposażoną salę, w której odbywają się zarówno zajęcia jak i zabawy. Bardzo chętnie uczestniczą w rozmaitych zajęciach edukacyjnych organizowanych każdego dnia, dostosowanych do predyspozycji wiekowych. Lubią także wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej oraz na podwórku. Dwa razy w tygodniu śpiewają piosenki i słuchają opowiadań w języku angielskim, a gry i zabawy językowe pozwalają im poznać nowe słownictwo. Duży wkład w życie przedszkola wnoszą rodzice. Współpraca z nimi oparta jest na kontaktach indywidualnych, zebraniach grupowych i konsultacjach. Pszczółki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które często zapraszani są rodzice.