rok szkolny 2021/2022

Nasza grupa liczy 25 dzieci w wieku 6 lat. Dzieci z naszej grupy bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą zajęciach oraz zabawach dowolnych, a także organizowanych przez nauczycielki. Jesteśmy już najstarszą grupą, więc przygotowujemy się systematycznie do roli ucznia. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrujemy, skupiamy uwagę
i zapamiętujemy nowe treści. Każdy w naszej grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Wiele radości sprawiają nam zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Podczas realizowania treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych podejmujemy różne formy aktywności dzieci: językową, poznawczą, społeczną, matematyczną, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną.