W roku szkolnym 2022/2023 grupa  „Pszczółki” to dzieci 5,6-letnie.

“Pszczółki” – bardzo chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą zajęciach oraz zabawach dowolnych, a także organizowanych przez nauczycielki. Są już najstarszą grupą, więc przygotowują się systematycznie do roli ucznia. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć szybciej się koncentrują i zapamiętują nowe treści. Każdy w grupie zna kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad. Wiele radości sprawiają Pszczółką zabawy na placu przedszkolnym oraz spacery po najbliższej okolicy. Dzieci starają się być dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Podczas realizowania treści programowych z różnych obszarów edukacyjnych podejmują różne formy aktywności dzieci: językową, poznawczą, społeczną, matematyczną, artystyczną oraz ruchową i zdrowotną.