PEDAGOG SZKOLNY

p. Roksana Zakowicz

DZIEŃGODZINA
PONIEDZIAŁEK7.00 – 13:20
WTOREK8.35 – 14.35
ŚRODA9.30 – 14.30
CZWARTEK8.30 – 11.45
PIĄTEK7.00 – 12.45

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

ŚRODA 8.30 – 9.30

TUS

PIĄTEK 9.50 – 10.35 SKK
ŚRODA 9.50 – 10.35 SKK

Zadania pedagoga szkolnego:

•Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.

•Analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

•Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb (w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami).

•Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

•Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

•Wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych.

•Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

•Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy:

•jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie

•nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

•masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

•chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

•chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

•masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

•przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

•niepokoi Cię zachowanie dziecka

•chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

•masz pytania dotyczące problemów w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

•potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

•masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

•szukasz pomocy