RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

Przewodniczący : Aleksandra Kowalczyk
W-ce Przewodniczący: Grzegorz Głowacki
Skarbnik : Karolina Wierzbicka
Sekretarz : Magdalena Wożniak

Ogólnym celem Rady jest działanie na rzecz
wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.
Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.
Działa w oparciu o swój regulamin. 

REGULAMIN RADY RODZICÓW W FORMACIE PDF

NR KONTA RADY RODZICÓW

18 1090 1766 0000 0001 4650 5338

Drodzy Rodzice,
prosimy o dokonywanie wpłat skarbnikowi klasowemu.
Skarbnik dokona jednorazowej wpłaty na powyższe konto.

Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2020/2021 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2018/2019 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2017/2018 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2016/2017 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2015/2016 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2014/2015 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2013/2014 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2012/2013 DO POBRANIA
Rozliczenie stanu konta Rady Rodziców 2011/2012 DO POBRANIA