PROJEKTY

Projekty w jakich uczestniczy,
badź realizuje nasza szkoła.

CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI
Projekt realizują klasy 1a oraz 2a. Celem projektu jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

AKTYWNA TABLICA
program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach programu szkoła została wyposażona w monitory interaktywne.
Dzięki temu zakupowi możemy uatrakcyjniać prowadzone przez nas lekcje korzystając z e-podręczników oraz stosując na nich:
-symulacje doświadczalne
-gry dydaktyczne
-filmiki obrazujące różne zjawiska.

RODZICE PASJONACI I EKSPERCI
projekt realizowany od 2014 roku, adresowany do dzieci i młodzieży uczącej się
w naszej szkole i przedszkolu.
Celem działań, które podjęliśmy, jest zaangażowanie rodziców w proces edukacji własnych pociech. Głównym założeniem projektu jest nie tylko poszerzenie wiedzy na temat miejsca i wykonywanej pracy zawodowej, ale również poznawanie pasji i zainteresowań naszych gości.
Dzieci bacznie obserwują dorosłych i później ich naśladują.
Jesteśmy przekonani, że widząc rodziców z pasją, same chętniej będą rozwijać swoje talenty.

EUROWEEK
Program EuroWeek – Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie
w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.
Po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła w Szkole Liderów
w roku szkolnym 2013/2014.
W chwili obecnej wyjazdy proponujemy najstarszym klasom naszej szkoły.

PROGRAM DLA SZKÓŁ
Program realizowany od 2017 roku, jest kontynuacją programów
„Warzywa i owoce w szkole” oraz „Mleko w szkole”.
Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego.
Grupą docelową „Programu dla szkół” są obecnie dzieci z klas I–V szkół podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się
co najmniej 3-4 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane
do bezpośredniego spożycia) oraz produkty mleczne. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki, soki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Każde dziecko uczestniczące w programie w dniu szkolnym w danym okresie udostępniania może otrzymać bezpłatnie porcję produktu owocowego
albo warzywnego lub mlecznego.

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ
w programie edukacji antytytoniowej „Nie Pal Przy Mnie Proszę” zawarte zostały treści dotyczące zdrowia, które są dostosowane do poziomu percepcji dzieci. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,
w których inne osoby palą przy nich papierosy.

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ
Zajęcia profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” w tym roku szkolnym przebiegają pod hasłem CHCE MI SIĘ CHCIEĆ
czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.
Wychowawcy klas młodszych zrealizują następujące tematy:
„Mój sposób na nudę” oraz „W poszukiwaniu talentów”.
Tematy zajęć realizowane w klasach IV – VI to „Motywacja, nauka, wyzwania” oraz „Moje uzdolnienia”. Z kolei w klasach VII – VIII: „Wybieraj, zmieniaj, myśl pozytywnie” i „Zdolności i talenty”.

TRZYMAJ FORMĘ
program „Trzymaj Formę”, skierowany jest do uczniów kl. 5-8.
Jego celem jest promocja aktywności fizycznej, uczenie prawidłowego,
czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci
i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Treści programu są realizowane podczas godzin wychowawczych, na lekcjach przedmiotowych ale także w trakcie zajęć świetliwcowych i pozalekcyjnych. Taka konstrukcja programu umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych
i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

SMAK ŻYCIA, CZYLI DEBATA O DOPALACZACH
realizowany jest w klasach VII i VIII. Celem programu jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności
i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „W ŚWIECIE DZIECIĘCYCH UCZUĆ I EMOCJI”
Adresatami innowacji są uczniowie klasy I-III.
Niniejsza innowacja ma na celu poznawanie przez uczniów otaczającego świata, rozumienie go, radzenie sobie z emocjami, które towarzyszą nam na co dzień z wykorzystaniem elementów socjoterapii oraz treningu umiejętności społecznych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania samych siebie oraz swoich możliwości emocjonalnych.
Innowacja „W świecie dziecięcych uczuć i emocji” jest naszą odpowiedzią na dziecięce problemy podłoża psychologicznego, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego. Dlatego też główną motywacją opracowania innowacji była potrzeba radzenia sobie z emocjami, które mogą być uciążliwe dla samego ucznia.

Projekty archiwalne

ERASMUS +

BAŚNIOPODRÓŻE

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

RADOSNA SZKOŁA

GAZETKA SZKOLNA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ŚNIADANIE DAJE MOC

STAWIAM NA NAUKĘ

WF Z KLASĄ

PRZYJACIELE ZIPPIEGO