ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Lp.WydarzenieData
1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/20231.09.2022
2.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022 – 1.01.2023
3.Ferie zimowe16.01.2023 – 29.01.2023
4.Wiosenna przerwa świąteczna6.04.2023 – 11.04.2023
5.Egzamin ósmoklasisty23.05.2023 – 25.05.2023
6.Półrocze I01.09.2022 – 5.02.2023
7.Półrocze II6.02.2023- 24.06.2023
8.Zakończenie roku szkolnego 2022/202323.06.2023
9.Ferie letnie24.06.2023 – 31.08.2023
10.Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

( w tych dniach świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze)
14.10. 2022 – Dzień Edukacji Narodowej
31.10.2022 – poniedziałek przed 1 listopada
02.05.2023- wtorek – długi weekend
23-25.05.2023-  wtorek- czwartek – egzamin ósmoklasisty
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-7)
9.06.2022 – piątek po Bożym Ciele
11.Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach będą zorganizowane zajęcia inne niż lekcje)
22.12.2022 – czwartek przed zimową przerwą świąteczną, przeznaczony na wspólne świętowanie w zespołach klasowych
16.06.2023- piątek – dzień bez lekcji, przeznaczony na wspólną zabawę i integrację szkolną