ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Lp.WydarzenieData
1.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/20244.09.2023
2.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023 – 1.01.2024
3.Ferie zimowe29.01.2024 – 11.02.2024
4.Wiosenna przerwa świąteczna28.03.2024 – 2.04.2024
5.Egzamin ósmoklasisty14.05.2024 – 16.05.2024
6.Półrocze I04.09.2024 – 19.01.2024
7.Półrocze II20.01.2024- 21.06.2024
8.Zakończenie roku szkolnego 2023/202421.06.2024
9.Ferie letnie22.06.2024 – 31.08.2024
10.Dni wolne od zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych

( w tych dniach świetlica prowadzi zajęcia opiekuńcze)
22.12.2023 – spotkania świąteczne – wigilie klasowe
02.05.2024- czwartek – długi weekend majowy
14-16.05.2024-  wtorek- czwartek – egzamin ósmoklasisty
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. 1-7)
31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele
11.Dni wolne od zajęć dydaktycznych
(w tych dniach będą zorganizowane zajęcia inne niż lekcje)
22.12.2023 – piątek przed zimową przerwą świąteczną, przeznaczony na wspólne świętowanie w zespołach klasowych
13.03.2024 – środa – Dzień Patrona Szkoły
14.06.2023- piątek – Dzień Projektów