PSYCHOLOG SZKOLNY

p. Joanna Misz – pełni dyżur:

DZIEŃGODZINA
PONIEDZIAŁEK11:30-13:00
15:15 – 16:00
CZWARTEK8:30 – 11:30 

Czym zajmuje się psycholog szkolny?:

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu (gimnazjaliści);
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

 • Uczeń, gdy: ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami; nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany); w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie; nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.
 • Rodzic, gdy: nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania; chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 • Nauczyciel, gdy: doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie; szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Jakimi metodami posługuje się psycholog?

Psycholog szkolny:

 • słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
 • prowadzi badania psychologiczne (test,kwestionariusz);
 • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych…