PSYCHOLOG SZKOLNY

p. Dominika Krysińska

DZIEŃGODZINA
PONIEDZIAŁEK8.00 – 16:00
WTOREK8.00 – 15.30
CZWARTEK8.00 – 15.30

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

PONIEDZIAŁEK 15.00 – 16.00

TUS

WTOREK 14.40 – 15.25

ZAJĘIA REWALIDACYJNE

WTOREK 13.00 – 14.00

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu (gimnazjaliści);
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

 • uczeń, gdy: ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami; nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany); w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie; nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.
 • rodzic, gdy: nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania; chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 • nauczyciel, gdy: doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie; szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Jakimi metodami posługuje się psycholog szkolny?

 • słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
 • prowadzi badania psychologiczne (test,kwestionariusz);
 • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa!
Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych…