PSYCHOLOG SZKOLNY

p. Monika Sygut

DZIEŃGODZINA
PONIEDZIAŁEK8.00 – 15.30
WTOREK8.00 – 11.30
ŚRODA8.00 – 11.00
CZWARTEK9.50 – 14.50
PIĄTEK11.30 – 14.30

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
 • doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu (gimnazjaliści);
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.;
 • organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.

Kto może się zgłosić?

 • uczeń, gdy: ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami; nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany); w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie; nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.
 • rodzic, gdy: nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania; chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
 • nauczyciel, gdy: doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie; szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Jakimi metodami posługuje się psycholog szkolny?

 • słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
 • prowadzi badania psychologiczne (test,kwestionariusz);
 • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych…