Zaplanowane terminy zebrań i spotkań indywidualnych
z rodzicami
w 2021/2022

SZKOŁA

DataCelUwagi
Wrzesień – wg odrębnego harmonogramuInformacje ogólne dot. roku szkolnego. Kryteria oceniania  z poszczególnych przedmiotów i zachowania.ZEBRANIA
27 / 28 .10.2021 środa/ czwartek  Spotkania indywidualne z  rodzicami, przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów oraz postępów w nauce.SPOTKANIA INDYWIDUALNE
24/25.11.2021 środa/czwartekZe względu na sytuacje pandemiczną zebranie odbędą się tylko dla rodziców uczniów klas 8.
W dniach 7.11.2021 i 9.11.2021 odbędą się spotkania indywidualne z nauczycielami.
ZEBRANIA
26/27.01.2022 środa/czwartekInformacje o ocenach śródrocznych.ZEBRANIA
30/31. 03.2022 środa/czwartekSpotkania indywidualne z  rodzicami, przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów oraz postępów w nauce.SPOTKANIA INDYWIDUALNE
27/28.04.2022 środa/czwartekSpotkania  indywidualne z rodzicami,  przekazanie informacji na temat zachowania się uczniów oraz postępów w nauce.SPOTKANIA INDYWIDUALNE
4/05.05. 2022 środa/czwartek Informacje o postępach w nauce. ZEBRANIA

PRZEDSZKOLE