MISJA SZKOŁY

Naszym zadaniem jest kształtowanie ucznia świadomego swoich wyborów, tolerancyjnego, rozwijającego się na miarę swoich możliwości, dbającego o środowisko naturalne i otwartego na nowe, pozytywne zmiany w społeczeństwie.

WIZJA SZKOŁY

Szkoła dba o tworzenie własnej tożsamości, o swój pozytywny wizerunek. Jest placówką przyjazną uczniowi, sprzyjającą jego rozwojowi oraz współpracującą z lokalnym środowiskiem i instytucjami edukacyjnymi. Nasza działalność zmierza do tego, aby:

  • nasi uczniowie byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki
  • ich rodzice aktywnie wspomagali szkołę i współtworzyli jej program
  • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy
  • szkoła była placówką oświatową cenioną i uznawaną w środowisku