ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ 2022/2023

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata.  Wypełnione zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie i składają w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.30.

PLIKI DO POBRANIA:

Zgłoszenie dziecka

Klauzula informacyjna

Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji. W tym dokumentów dotyczących języka mniejszości narodowej (niemiecki) i religii (jeśli dotyczą Państwa dziecka).

Język mniejszości narodowej (niemiecki)

Religia

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2022/2023

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły rozpocznie się w sierpniu 2022 r.

TERMINY REKRUTACJI

PLIKI DO POBRANIA;

Wniosek

Oświadczenie rodzica – praca

Oświadczenie rodzica – odbieranie dziecka

Oświadczenie rodzica – zamieszkanie w obrębie dzielnicy