Doradztwo zawodowe

Gliwickie Targi Zawodów 2021

http://poradnia.gliwice.pl/…/gliwickie-targi-edukacyjne-4/

Drodzy Uczniowie klas 8!!!

Przeglądajcie  strony internetowe szkół, znajdziecie tam informacje dotyczące opisów klas i wymagań.
Jest to dla Was bardzo ważne, bo związane jest to z Waszą dalszą edukacją!!! Są tam też podane terminy odnośnie dni otwartych. 

Agnieszka Żuraw

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

DO POBRANIA

Zapraszamy do obejrzenia spotu oraz filmu zaadresowanego do  młodych osób i ich rodziców, podkreślających istotne znaczenie wyboru ścieżki kształcenia zawodowego i wykorzystania osobistego talentu. W sposób panoramiczny zaprezentowane jest szkolnictwo zawodowe ze szczególnym wskazaniem na naukę w rzemiośle oraz korzyści ze zdobywania konkretnego zawodu i konieczności otwartości na zmiany i innowacje.
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach

PREZENTACJA

DO POBRANIA

Kompetencje kluczowe to podstawowe umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w sferze zawodowej
i prywatnej.
Zapraszamy do pobrania dokładnego omówienia wszystkich kompetencji kluczowych.

KOMPETENCJE KLUCZOWE

W rozwijaniu swoich umiejętności warto zadbać, aby sposób uczenia się był efektywny.
Drogi uczniu, skorzystaj z poradnika, który pomoże Ci w skutecznym uczeniu się i zapamiętywaniu informacji.

PORADNIK EFETYWNEGO UCZENIA SIĘ

Chcesz poznać swoje zainteresowania zawodowe? Pobierz i rozwiąż test.
Przekonaj się, jakie wykonywane czynności są Twoją mocną stroną.

27.11.2019 roku odbędą się V Gliwickie Targi Zawodów.
Klasy 8a i 8b będą miały możliwość zapoznania się ofertą wszystkich gliwickich szkół zawodowych,
a także charakterystyką zawodów atrakcyjnych na lokalnym rynku pracy. Zbiórka w tym dniu zaplanowana jest na godzinę 8.15, a planowany powrót na godzinę 10.45.

1

Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach serdecznie zaprasza uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
wraz z nauczycielami lub rodzicami na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 4 grudnia 2019 roku.
Przedziały czasowe zwiedzania:

1. Godzina 10.00 do 11.00
2. Godzina 12.00 do 13.00
3. Godzina 14.00 do 15.00
Grupy zorganizowane prosimy o zapisanie się na wybraną turę (sekretariat@zsbc.gliwice.eu),
osoby indywidualne – nie jest wymagane zapisywanie się.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole,
kierunkach kształcenia w technikum i szkole branżowej I stopnia,
spotkać się i porozmawiać z uczniami i nauczycielami.

DZIEŃ OTWARTY ZSB

W dniu 27.11.2019 roku klasy 8a i 8b uczestniczyły w V Gliwickich Targach Zawodów.
Uczniowie zapoznali się z ofertą gliwickich szkół zawodowych i charakterystyką różnych zawodów.

Ranking najlepszych szkół w Polsce wg. Perspektyw.

Gliwickie licea:

1.I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego (53 miejsce)

2.V LO Ogólnokształcące im. A. Struga (109 miejsce)

3.LO FILOMATA (171 miejsce)

4.II LO im. W. Wróblewskiego (468 miejsce)

5.IV LO im. Orląt Lwowskich (549 miejsce)

6.KLO Fundacji Szkoła z charakterem im. E. Stein (867 miejsce)

7.VII LO (976 miejsce)

8.III LO ( 1000 +)

Gliwickie technika:

1.Technikum nr 1 w ZS techniczno – informatycznym (22 miejsce)

2.Technikum nr 3 w ZSTiO (311 miejsce) – obecnie ZSTI

3.Technikum nr 6 w CKZiU nr 1 (357 miejsce)

4.Technikum Teb Edukacja ( 372 miejsce)

5.Technikum nr 5 w CKZiU nr 1 (483 miejsce)

6.Technikum nr 4 w ZS Budowlano – Ceramicznych (500 +)

7.Technikum nr 2 w GCE (500 +)

8.Technikum nr 8 im. Cichociemnych (500 +)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TERMINY

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w roku 2020/2021

Informujemy, że informacje dotyczące oferty  edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021 do wybranej gliwickiej szkoły ponadpodstawowej, zainteresowani kandydaci i ich rodzice/opiekunowie, mogą znaleźć na :
stronie  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/offer_pg.html 
wybierając miejscowość GLIWICE, a następnie jedną ze szkół z umieszczonych na liście.

Adres strony, będzie  aktualny przy logowaniu się przez kandydatów do systemu wspomagającego tegoroczną rekrutację do szkół ponadpodstawowych:
  https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

  1. Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 657)  – postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, będzie przeprowadzane w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego https://dokumenty.men.gov.pl/Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf
  3. Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN załącznik
  4. Podobnie jak w latach poprzednich rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych będzie wspomagana elektronicznie. Każdy kandydat ośmioletniej szkoły podstawowej, będzie mógł się starać o przyjęcie do trzech szkół.
  5. Rekrutacja do szkół średnich będzie odbywać się na zasadach ogólnych, określonych rozporządzeniem MEN i Decyzją ŚKO, tzn. wszyscy kandydaci, niezależnie od miejsca zamieszkania, mają prawo wziąć udział w rekrutacji, na tych samych zasadach. Rekrutacja będzie prowadzona do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników i 3-letnich szkół branżowych I st).
  6. Gliwickie szkoły ponadpodstawowe (tzw. “średnie”), będą otwierały oddziały o liczebności podobnej jak w latach poprzednich. Wolne – nadmiarowe w stosunku do liczby absolwentów gliwickich szkół podstawowych – miejsca, są przygotowane dla kandydatów z poza miasta Gliwice, np. z powiatu gliwickiego, których serdecznie zapraszamy do gliwickich szkół średnich.
  7. Informacje dotyczące oddziałów do których będzie prowadzony nabór, znajdują się również na stronach internetowych szkół.
    Kandydat i jego rodzic, mogą znaleźć na nich informacje o otwieranych oddziałach oraz obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także ważne dla kandydata informacje o  terminach przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO POBRANIA

Poniżej znajduje się link za pomocą którego będziecie się logować od 15 czerwca do 10 lipca oraz instrukcje, które Wam pomogą w rejestracji do wybranych szkól. Proszę się z nimi zapoznać krok po kroku, a na pewno nie będziecie mieć żadnych problemów. 
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


OFERTA EDUKACYJNA I REJESTRACJA ZGŁOSZENIA

DO POBRANIA


PODRĘCZNIK DLA KANDYDATA

DO POBRANIA