LOGOPEDA SZKOLNY

Katarzyna Śliwińska-Polak

DZIEŃGODZINA
PONIEDZIAŁEK12:30 – 15:45
WTOREK12:30 – 15:20
PIĄTEK11:40 – 15:45 

Zakres opieki logopedycznej:
• diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci
• prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej
• wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
• współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu
• konsultacje dla zainteresowanych rodziców