LOGOPEDA SZKOLNY

Katarzyna Śliwińska-Polak

DZIEŃGODZINA
PONIEDZIAŁEK12:30 – 16:00
WTOREK12:30 – 16:00
ŚRODA12:30 – 16:00 
PIĄTEK12:30 – 16:00

wtorek: 15.30-16.00 konsultacje dla rodziców
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową: polak_katarzyna@interia.pl)

Zakres opieki logopedycznej:
• diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci
• prowadzenie ćwiczeń logopedycznych z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej
• wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej
• współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu
• konsultacje dla zainteresowanych rodziców