DOKUMENTY

STATUT SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Organizacja zajęć dla klas 1 -3 podczas COVID 19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. KRYSTYNY BOCHENEK W GLIWICACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19 PODCZAS ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1 – 3

DO POBRANIA

DEKLARACJA RODZICA DOTYCZĄCA CHĘCI POSŁANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DO POBRANIA

OŚWIADCZENIA

DO POBRANIA

DO POBRANIA