rok szkolny 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 Żabki są najmłodszą grupą w przedszkolu.
Priorytetem w nauczaniu najmłodszych dzieci jest opanowanie przez nie czynności samoobsługowych, nabywanie wiary we własne możliwości, a także uspołecznianie, czyli nawiązywanie pozytywnych relacji z grupą rówieśniczą. Zajęcia dydaktyczne zorientowane są na potrzeby małych dzieci, stąd Żabki uczą się poprzez zabawę 
i wielozmysłowe doświadczanie rzeczywistości. Nacisk kładziony jest na wyzwalanie spontanicznych, twórczych działań dzieci. Dotyczy to wszystkich sfer rozwoju. Maluszki mają okazję m.in. do kreatywnego ruchu przy muzyce, bawią się plastycznie rozwijając wielozmysłowo. Wykonują wiele prac plastycznych za pomocą różnych technik. 
Od najmłodszych lat rozpoczynają też przygodę z j. angielskim. 
Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach. 
Żabki uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych, na które zapraszani są rodzice.