PATRON NASZEJ SZKOŁY

Krystyna Bochenek

Mamy zaszczyt poinformować, że dn. 22 stycznia 2015r. uchwałą Rady Miasta Gliwice, Szkoła Podstawowa nr 13 w Gliwicach otrzymała imię Krystyny Bochenek.

1

UZASADNIENIE WYBORU KRYSTYNY BOCHENEK NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 W GLIWICACH
Działając zgodnie z przewidzianymi prawem procedurami dnia 12.06.2014r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach, rodzice oraz uczniowie, wybrali Panią Krystynę Bochenek na patrona Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach.
Byliśmy świadomi, że wybór patrona to sprawa ogromnej wagi. Nie mógł on być przypadkowy i nieuzasadniony. Nasza szkoła dba o tworzenie własnej tożsamości i swój pozytywny wizerunek. Nadanie jej imienia tak wspaniałej osobistości, jest wielkim zaszczytem, ale i odpowiedzialnością dla całej społeczności szkolnej.
Zasługi Pani Krystyny Bochenek dla dobra wspólnego są niepodważalne. Była wspaniałą dziennikarką, politykiem, senatorem, wicemarszałkiem senatu, miłośniczką języka polskiego, animatorką licznych wydarzeń medialnych na Śląsku, promotorką profilaktyki zdrowotnej, ale przede wszystkim była ambasadorką ludzkich spraw.
Pani Krystyna opisywana jest jako osoba nieustannie dążąca do perfekcji. „Jak coś robisz – rób to dobrze”, te słowa tak bliskie sercu Pani Bochenek, są również niepisanym mottem naszej szkoły. Podążanie jej śladami, to ogromne wyzwanie, ale jesteśmy przekonani, że to nasza wspólna, dobra droga. Szczycimy się tym, że od wielu lat jesteśmy w pierwszej trójce szkół podstawowych w Gliwicach pod względem wyników sprawdzianu końcowego klas szóstych. Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny naszych dzieci, ale staramy się kształtować ucznia świadomego swoich wyborów, tolerancyjnego, rozwijającego się na miarę swoich możliwości, dbającego o środowisko naturalne i otwartego na nowe, pozytywne zmiany w społeczeństwie. Poprzez udział w organizowanych w szkole konkursach ortograficznych, kaligraficznych i recytatorskich, uczniowie mają okazję kształtować nawyk dbałości o poprawność języka ojczystego. Nie zapominamy przy tym o historii, tradycji i kulturze naszego regionu, obchodząc od wielu lat dzień 4 grudnia jako Dzień Śląski. Włączamy się również się w akcje promujące zdrowie i zdrowy styl życia.
Wybór imienia szkoły jest naszym hołdem złożonym wspaniałej osobowości, jaką niewątpliwie była Pani Krystyna Bochenek.