Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

W ramach akcji Szkoła Pamięta nasza szkoła przygotowała gazetkę na temat 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz trzy prezentacje: 80 rocznica odkrycia ciał polskich ofiar w Katyniu i bitwy pod Lenino oraz rocznicy wybuchu powstania listopadowego.

Accessibility