Kącik patriotyczno -historyczny -„40 lat po stanie wojennym” w Szkole Podstawowej nr 13 w Gliwicach przedstawia najważniejsze wydarzenia od momentu wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 roku. Na kolejnych zdjęciach pokazane zostało życie codzienne w PRL -u lat 80 -tych XX wieku. Następne zdjęcia przedstawiają obrady Okrągłego Stołu oraz wybory 4.06.1989 roku. Ostatnie dwa zdjęcia przedstawiają Warszawę i Katowice współcześnie. Całość wystawy pomyślana została tak, aby pokazać uczniom w jaki sposób przez ostatnie 40 lat zmieniała się Polska.

Zdjęcia z projekcji filmu „Nie zabierajcie Mamy” w klasie 7a i 8c, które odbyły się 8 i 10.11.2021