Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Zebrania  wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 18.00  w głównym budynku.

Listy dzieci przypisanych do danej grupy i nr sali, w której odbędzie się spotkanie będą wywieszone przy wejściu do budynku.

Obecność jednego z rodziców jest obowiązkowa.

Accessibility