Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne można przesłać w formie skanów lub zdjęć na adres e-mail: sekretariat@sp13.gliwice.eu.
Dokumenty można również złożyć w formie papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem “rekrutacja do przedszkola”. Kopertę należy wrzucić do skrzynki pocztowej usytuowanej z prawej strony w korytarzu budynku głównego w godzinach 7:00-15:00.
Dokumenty należy złożyć w terminie od 26.03.2020 r. do 08.04.2020 r.

Accessibility