Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Klasy V-VIII- godzina 9.00

Klasy II-IV- godzina 10.00

Klasy I- godzina 11.00

Listy uczniów klas pierwszych zostaną wywieszone 1. września 2022 o godzinie 8.00. Informacji dotyczącej przydziału dziecka do klasy pierwszej można zasięgnąć w  sekretariacie szkoły.

Podręczniki

Uczniowie klas I-III otrzymają podręczniki 1.września, natomiast pozostali uczniowie w pierwszych dniach nauki.

Zebrania

Zebrania z rodzicami zaplanowane zostały na 6.i 7. września- szczegółowy harmonogram zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły 30 sierpnia.

Accessibility