Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

W dniu 24 marca br. od godziny 17 odbędą się konsultacje dla rodziców z nauczycielami. Proszę o zgłoszenie chęci spotkania się poprzez
e-dziennik bezpośrednio do nauczyciela w celu ustalenia harmonogramu konsultacji (konsultacje odbywają się online na szkolnej platformie Teams).

Accessibility