Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

W dniu  26.06. 2020r. wychowawcy będą wydawać świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Wydawanie świadectw odbędzie się  w ustalonych godzinach, w wyznaczonych miejscach z zachowaniem środków bezpieczeństwa ( maseczki, rękawiczki, przyłbice, odległość 1,5 m ). Po odbiór świadectwa może zgłosić się tylko osoba zdrowa, rodzic klas 1-3 bez lub z uczniem, rodzic lub uczeń klas 4-8. Każdy uczeń otrzyma od wychowawcy indywidualną godzinę odbioru świadectwa.
Istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły,
po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem sekretariatu nr tel. 32 270-03-50.


UWAGA!!!

Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się  do obowiązujących zaleceń zasad bezpieczeństwa, które zalecił minister zdrowia i główny inspektorat sanitarny. 

Accessibility