Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Szanowni Rodzice! 
Podobnie jak w latach ubiegłych, rekrutacja do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Gliwice będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce Przedszkole-> Rekrutacja
oraz na stronie internetowej Miasta Gliwice : https://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola

Przedszkole -> Rekrutacja

Accessibility