Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, uczniowie naszej szkoły udali się na dwudniową wycieczkę krajoznawczą.

W czwartek 2.12 przejechaliśmy z Gliwic do ruin Zamku Olsztyn, położonego na skalistym wzniesieniu. Zwiedzaliśmy Zamek Olsztyn, który został wybudowany w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego w celu obrony obszarów przygranicznych. Następnie przejechaliśmy do miejscowości Żarki, gdzie w Starym Młynie znajduje się interaktywne Muzeum Dawnych Rzemiosł, gdzie uczniowie poznali historię pięciu głównych rzemiosł: młynarstwa, piekarstwa, szewstwa, bednarstwa  i kołodziejstwa.  W budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie powstała Izba Pamięci. Uczniowie zobaczyli kolekcję etnograficzną, wystawę archeologiczną, salę poświęconą pamięci lelowskich Żydów oraz wiele pamiątek mieszkańców Lelowa, np. stare świadectwa szkolne. W piątek 3.12 przejechaliśmy do Podzamcza i ruin Zamku Ogrodzieniec. Historia zamku sięga XIV wieku.
Był on w tym czasie niemym świadkiem wielu wydarzeń historycznych. To największy
i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

Accessibility