Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Informujemy, że w dniu  29 maja 2020 r. Pan Adam Neumann Prezydent Miasta Gliwice
wyraził zgodę na zawieszenie zajęć
(opiekuńczych w klasach I – III szkoły podstawowej, zajęć rewalidacyjnych oraz stacjonarnych konsultacji)
w okresie od 1 do 26 czerwca 2020 r.

Konsultacje dla uczniów kl. 4-8 będą odbywać się w formie on-line. Są one dobrowolne i będą odbywać się w godzinach popołudniowych po uzgodnieniu z danym nauczycielem.
Rodziców uczniów zainteresowanych udziałem ich dziecka w konsultacjach on-line prosimy o kontakt z danym nauczycielem poprzez e-dziennik.
Każdy rodzic/uczeń, który zgłosi chęć udziału swojego dziecka w konsultacjach otrzyma informację zwrotną zawierającą godzinę i link z zaproszeniem na konsultacje w programie Microsoft Teams.

Uczniu pamiętaj!!!
Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a z jakiś nagłych powodów nie możesz być na nich obecny,
zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.

Uczniowie kl. 1-3 zgłaszają nauczycielowi chęć udziału w konsultacjach po swoich zajęciach on-line z danym nauczycielem.

Jednocześnie przypominamy, że nauka i realizacja podstawy programowej odbywa się dalej w formie zdalnej
i w takiej formie obowiązuje wszystkich uczniów.

Accessibility