Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

W związku z zawieszeniem zajęć na terenie szkoły w okresie 25 – 29 maja 2020 r. konsultacje dla uczniów klas ósmych będą odbywać się w formie on-line. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i będą odbywać się w godzinach uzgodnionych z danym nauczycielem.

Rodziców uczniów klas ósmych  zainteresowanych udziałem ich dziecka w konsultacjach on-line prosimy o kontakt z danym nauczycielem poprzez e-dziennik.

Każdy rodzic/uczeń, który zgłosi chęć udziału swojego dziecka w konsultacjach otrzyma informację zwrotną zawierającą godzinę i linka z zaproszeniem na konsultacje w programie Microsoft Teams.

Uczniu pamiętaj!!! 

Jeżeli umówiłeś się na konsultacje,
a z jakichś nagłych powodów nie możesz być
na nich obecny,
zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.

Accessibility