Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
“DO SZKOŁY PRZYLECIAŁY ANIOŁY”

 1. Cele konkursu:
  -propagowanie tradycji Bożego Narodzenia
  -rozwijanie wyobraźni
  -rozwijanie zdolności manualnych.
 2. Grupa docelowa: klasy 1 – 8.
 3. Wymogi konkursu:
  -dowolny materiał
  -dowolna wielkość
  -dowolna technika.
 4. Kategorie wiekowe:
  -klasy 1 – 4
  -klasy 5 – 8.
 5. Kryteria oceniania:
  -zgodność pracy z tematem
  -estetyka pracy
  -samodzielność wykonania
  -pomysłowość.
 6. Termin oddawania prac: 11.12.2020r., w sytuacji, gdy nadal będziemy w systemie nauki zdalnej zdjęcia prac proszę wysyłać na adres e-mail: justynadrobczyk@gmail.com. Gotowa praca będzie piękną świąteczną ozdobą w domu.
 7. Ogłoszenie wyników: 16.12.2020r. FB szkolny, FB świetlicy szkolnej lub na terenie szkoły w zależności od trybu pracy.
 8. Metryczka: imię, nazwisko, klasa.
 9. Organizator konkursu: Penka Grabania, Justyna Drobczyk – świetlica szkolna.
Accessibility