Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Zachęcamy uczniów do zapoznania się z informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegiem konkursu oraz Zasadami organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego, Informacjami dotyczącymi organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2021/2022 umieszczanymi są na stronach internetowych organizatorów.

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/category/szkoly-i-organy-prowadzace/konkursy-olimpiady-turnieje/wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe-organizowane-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty/

W szczególnych przypadkach wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej w danej szkole lub miejscowości, mogą być podejmowane inne decyzje w sprawie sposobu organizacji konkursu, uzgodnione pomiędzy dyrektorem szkoły i Kuratorium Oświaty w Katowicach. Informacji dotyczących organizacji pierwszego stopnia konkursów udzielą Wam nauczyciele i wychowawcy klas.

Accessibility