Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 przebiegają w trzech stopniach:
1) pierwszy stopień,
2) drugi stopień,
3) trzeci stopień.

Za organizację pierwszego stopnia na warunkach ustalonych przez szkolną komisję konkursową we współpracy z nauczycielami, odpowiada dyrektor szkoły. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe pierwszego stopnia odbywają się w terminie do 10 listopada 2020 r.  
Za organizację drugiego stopnia zgodnie z regulaminem konkursu odpowiada dyrektor szkoły. Zestawy konkursowe do drugiego stopnia zostaną dostarczone poprzez platformę internetową.
Za organizację trzeciego stopnia zgodnie z regulaminem konkursu odpowiada przewodniczący komisji wojewódzkiej i koordynator konkursu.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych drugiego stopnia zostanie przeprowadzony w następujących terminach:

z Języka Polskiego: 19 listopada 2020 r.,

z Matematyki: 20 listopada 2020 r.,

z J. Angielskiego: 23 listopada 2020 r.,

z Historii: 24 listopada 2020 r.,

z Biologii: 25 listopada 2020r.,

z Geografii: 26 listopada 2020 r.,

z Chemii: 27 listopada 2020 r.,

z Fizyki:  30 listopada 2020 r.,

z J. Niemieckiego: 1 grudnia 2020 r.

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021, zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury zamieszczone są na stronie:
http://www.kuratorium.katowice.pl

Accessibility