Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniami MEN od dnia 25 maja dzieci przedszkolne mogą skorzystać
z opieki w oddziałach przedszkolnych, a uczniowie klas 1 -3 z opieki w  świetlicy.

Ze względu na panująca sytuację epidemiologiczną rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do oddziałów przedszkolnych , szkoły.
Rodzice nadal zachowują prawo do odpowiedniego zasiłku opiekuńczego.
Nadal prowadzone będzie zdalne nauczanie jak do tej pory.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie SP13 w okresie pandemii COVID 19:


SZKOŁA kl. 1-3

PRZEDSZKOLE

Zainteresowani opieką rodzice wypełniają deklarację oraz oświadczenia i odsyłają w formie zdjęcia drogą mailową
na adres: sekretariat@sp13.gliwice.eu lub pozostawiają w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) w skrzynce pocztowej umieszczonej w przedsionku w budynku głównym.

Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa w piątek 22 maja 2020r. o godzinie 10.00.

Accessibility