rok szkolny 2019/2020

Nasze Motylki, chętnie przychodzą do przedszkola i uczestniczą w rozmaitych zajęciach organizowanych każdego dnia. Podstawę działalności dzieci stanowi zabawa, dzięki której zdobywają doświadczenia, wiadomości, sprawności. 4, 5 i 6 – latki szczególnie lubią wszelkiego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej, na podwórku, jak również w sali gimnastycznej przy akompaniamencie muzycznym. Motylki są wdrażane do szanowania swojej pracy i pracy kolegów oraz uczą się współdziałać, dokonywać wyborów i dostrzegać możliwości pójścia na kompromis. W grupie kładzie się nacisk na przestrzeganie przedszkolnych zasad współżycia w grupie rówieśniczej. Przyswaja się nawyki kulturalnego i serdecznego zachowania się wobec kolegów. Uczy się myśleć, mówić, słuchać i rozumieć polecenia. Dwa razy w tygodniu dzieci poznają nowe słówka, uczą się piosenek i słuchają opowiadań w języku angielskim Współpraca z rodzicami odbywa się w codziennych sytuacjach podczas kontaktów indywidualnych, na zebraniach grupowych i konsultacjach.