Site Loader
ul. Elsnera 25, 44-105 Gliwice

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,

na postawie §11o.1. Rozporządzenia MEN z 29 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły informuje, iż w związku z organizacją egzaminów ósmoklasisty w dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. w szkole będą to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Data

16 Cze 2020 - 18 Cze 2020

Czas

08:00 - 18:00
Accessibility